En holistisk tilgang til byggeriet

En af de samarbejdspartnere, som er med til at transformere det gamle bycenter, er Generous Development med civilingeniør og ejendomsudvikler, Anette Krarup i spidsen.

Generous har været med helt fra starten, og Anette Krarup fortæller dette, om firmaets tilgang til projektet: ”Vi arbejder ud fra et helt grundlæggende princip om at have en holistisk tilgang til byggeriet, og at det bl.a. er vores rolle at sikre, at de rigtige fagligheder bringes i spil på de rigtige tidspunkter, og at der er transparens igennem alle byggeriets faser.

”Derudover kræver et godt samarbejde en grundig forventningsafstemning. I den forbindelse har vi udarbejdet ”den glade totalentreprisekontrakt”. ”Den glade kontrakt er et begreb, vi har arbejdet med lige siden virksomheden blev stiftet.”

”Faktisk er det de aftaler, vi indgår, og den måde, vi arbejder sammen på, der har givet mig motivationen til at stifte Generous for at gøre op med stridsmål og retssager, som ofte opstår, fordi vi ikke har afstemt forventninger og i det hele taget afstemt, hvordan vi ønsker at arbejde sammen. Derfor har vi forud for kontraktindgåelse introduceret en række håndslag, som vi mener er et vigtigt grundlag for det gode og inspirerende samarbejde, vi ønsker at opnå i ethvert team. Vi giver f.eks. håndslag på, at vi kommer forberedt til samarbejdet, at vi ikke ønsker at spilde hinandens tid, at der arbejdes i gensidig respekt, og at vi arbejder transparent og kommunikerer klart og tydeligt,” siger Anette Krarup”. Læs mere om Generous Development her: www.generous.dk.

”Vores intention er, at det er et værdisæt, som kommer til at sætte sine spor i hver en sten, der bliver lagt, så dem, der i fremtiden skal bo i lejlighederne, fornemmer energien i det arbejde, der er lagt i processen fra start til slut” slutter Anette Krarup af.

Anette Krarup, Generous Development

Nye visualiseringer af projektet
 
Der er lavet en del nye visualiseringer af Tinghaveriet for at supportere og styrke det igangværende lokalplanarbejde, og du kan se dem alle her: Visualiseringerne vises selvfølgelig med det forbehold, at de er foreløbige, og at der er ting, som kan ændre sig efterhånden som projektet skrider frem, men de giver et rigtig godt billede af, hvordan vi ser det færdige projekt. Næste skridt i processen er, at lokalplanen præsenteres for politikerne i juni, hvorefter den kommer i offentlig høring.