Hvad ligger der i begrebet: ”En transformation”?

En “Transformation” refererer til en markant forandring eller omvæltning i form, karakter eller tilstand af noget. Det indebærer ofte en dyb og grundlæggende ændring, hvor det oprindelige bliver omformet til noget nyt.

Begrebet kan anvendes i forskellige kontekster, såsom personlig udvikling, organisationers omstrukturering eller forvandling af fysiske steder og genstande. En transformation indebærer ofte mere end blot overfladiske ændringer; det indebærer en væsentlig omdannelse på flere niveauer.
 
I relation til Svendborg Bycenter mener vi, at begrebet er rigtigt at bruge. Vi omdanner centeret fra kun at være et indkøbscenter, til også at være et samlingspunkt midt i byen, bestående af en kombination af butikker og boliger.
 
Boligerne bliver et nutidigt boligtilbud til dem, der gerne vil fællesskabet og bylivet.
Med tidssvarende lejligheder, med masser af dagslys og lækre udearealer.  Vi stræber efter at lave en grøn oase på toppen af byen. Det, der i dag er parkeringsplads, bliver fremover et sted, hvor man kan opholde sig i taghaverne. Der bliver både private taghaver, men også offentlige tilgængelige arealer, der f.eks. kan fungere som opholdssteder til leg og pauser.
 
Hvorfor vælge en transformation?
 
For Tinghaveriet har der været stor fokus på bæredygtighed fra starten, hvilket sikrer, at processen med at skabe et mere bæredygtigt byggeri er velovervejet og dokumenteret fra begyndelsen. Dette betyder, at målsætningerne og ambitionerne for projektet kan blive klart formuleret og implementeret på de rette tidspunkter i byggeprocessen.
 
Der kræves en bred vifte af forskellige fagligheder for at planlægge et projekt som transformationen af Svendborg Bycenter, og nogen af dem, der har ydet rådgivning i forbindelse med projektet, er ABC Rådgivende Ingeniører.
 
Vi har talt med afdelingsleder for bæredygtighed, Lone Hedegaard Mortensen fra ABC Rådgivende Ingeniører om nogle af de tanker, de har bidraget med til projektet.
 
”Når vi arbejder med bæredygtighed på dette tidlige tidspunkt i processen, handler det om at sætte nogle mål op og lave en indledende screening. Vi har bl.a. kigget på verdensmål og på, hvad der skal til for at opnå en DGNB-certificering af projektet. En DGNB certificeringsordning er bæredygtighedscertificering af bygninger, som bygger på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed med en balanceret tilgang til de tre hovedområder: Social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.”
 
”Det næste trin bliver at udarbejde en bæredygtighedsplan for, hvordan vi kommer i mål. Det handler om, hvilke konkrete tiltag, der skal implementeres i projekterne, og det omfatter en bred vifte af emner som indgår i projektet. Det kan være materialevalg og deres robusthed og drift, muligheder for genbrug, og nogle beregninger på, hvor meget CO2 vi kommer til at spare”.
 
”Når vi som her genbruger den tungeste del af byggeriet, som er den bærende del, så genbruger vi også den del, der typisk udleder mest CO2. Vi har tidligere lavet nogle analyser, som viser, at noget af det, der virkelig batter, er genbrug af konstruktioner og bygningsdele fra den eksisterende bygningsmasse.”
 
”I virkeligheden kan man sige, at det mest bæredygtige er at undlade at bygge, og det næstbedste er at bruge det, man allerede har. Når man så bruger størstedelen af den bygningsmasse man har, så sparer man en masse CO2, og det er jo rigtigt godt af hensyn til klimaet. Der er også en stor værdi i den bygning man har, og derfor kan det også give mening rent økonomisk, men den største gevinst ligger i det bæredygtige.”
 
”Så er der også det her med, at man også ændrer sammensætningen og blander detaildelen med butikker. Ved at integrere forskellige brugsfunktioner, er man også med til at sikre diversitet i området. Nogen af dem, der har brug for dette center, er allerede i nærheden, og derfor kan det også være medvirkende til at skabe synergi i området”, siger Lone Hedegaard Mortensen fra ABC Rådgivende Ingeniører.

Julen står for døren

Julen står for døren, og nyhedsbrevet går også på juleferie. Vi vender stærkt tilbage i det nye år med mere information om, hvordan processen skrider frem, hvilke tanker, der ligger bag, og hvem der er med til at sikre, at transformationen af det gamle bycenter bliver optimal, så vi ender med et få et revitaliseret center, der kan bidrage til byens samlede tiltrækningskraft.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.