Billedet er en foreløbig visualisering

Hvad sker der lige nu?

Arbejdet med at udføre den nye lokalplan er sat i gang.
 
På baggrund af den forudgående høring og borgerinvolvering, besluttede byrådet tilbage i marts, at man vil arbejde videre med det oplæg, vi er kommet med.
 
Det betyder, at vi nu er gået i gang med at bearbejde projektet i forhold til de tekniske rammer, der er opsat. Det er forhold som trafikhåndtering, affaldshåndtering, vareindlevering, parkeringsnormer, samt en masse andre punkter, som skal være på plads inden kommunen går i gang med at skrive selve lokalplanen.
 
Vi håber på, at byrådet kan godkende et lokalplansforslag i efteråret 2023, så den kan komme i høring og blive endeligt godkendt.  Forhåbentligt er den endelige lokalplan fastlagt i starten af det nye år.

Hvad er det egentligt vi vil skabe?

Når den store transformation af det gamle Svendborg Bycenter er færdig, har vi skabt noget nyt, som ikke længere bare kan kaldes for et ”bycenter”.
 
For udover de butikker, som skal have plads i de nye rammer,  bliver der også gjort plads til op til 100 boliger.
 
Det bliver boliger til dem, der gerne vil bylivet. Til dem, der gerne vil bo i centrum af Svendborg, og have et fællesskab med byen og andre mennesker.
 
Derudover bliver der også blive skabt en stor taghave ovenpå centret, hvor der lige nu er parkeringspladser. Vi sigter efter at lave en grøn oase – både til gavn for dem, der bor der, men også til alle dem, der trænger til en pause.
 
Derfor bliver det ikke bare et bycenter eller et boligkompleks, men et samlingspunkt for alle byens borgere, og selvfølgelig også for alle dem, der blot er på besøg.
 
Visionen er at skabe et samlingspunkt for mennesker, der gerne vil være der, hvor der er liv og tid til at være sammen.
 
Et sted, hvor mennesker mødes.

Hvor kommer navnet fra?

Navnet, Tinghaveriet, er skabt af et kreativt bureau i Odense. Opgaven var at finde et navn, som var markant anderledes i stilen end det traditionelle bycenternavn.
 
Det skulle være jordnært og uformelt, være unikt, og have referencer til arkitekturen og beliggenheden.
 
Da Svendborg Bycenter er opført lige ved den gamle Tinghave, var det oplagt at trække denne historiske reference med ind i navnet. Samtidigt giver navnet også mening, idet visionen er at lave en ”have” i form af en grøn oase på toppen, at der bliver grønne altaner, og i det hele taget vil Tinghaveriets udtryk blive mere grønt.
 
Navnet skal dog også signalere, at det bliver et sted, hvor der også ligger nogle butikker, som sælger en masse lækre ting.
 
Faktisk kom ”riet” på, fordi visionen også er, at det bliver et himmerige for at kunne finde alle de gode ting, man lige står og mangler – eller drømmer om. G’et i ”riget” røg dog på bekostning af vores førnævnte ønske om at få et uformelt og ikke mindst jordnært navn.
 
Sådan skabte vi et nyt ord, som er helt unikt, og passer til den vision vi har om at skabe et samlingssted, som rummer både boliger og butikker.
 
Tinghaveriet. Lad os mødes her!
 
Vi glæder os til at fortælle meget mere om, hvad der skal ske med det go’e gamle bycenter. I de kommende nyhedsbreve kan du løbende få mere at vide om det arbejde, som teamet bag transformationen laver, og de visioner vi har for Tinghaveriet.