Inspirationen hentes mange steder fra. Her er et billede af Salling Rooftop.

Hvornår begynder der at ske noget med Svendborg Bycenter?

Vi sikrer det rigtige afsæt

En af de samarbejdspartnere, som er med i transformationen af Svendborg Bycenter, er virksomheden Generous development. Generous er udviklingsrådgivere, og er med hele vejen i planlægningsfasen for at sikre, at der hele tiden bliver arbejdet på nye kommercielle og kreative idéer, som er medvirkende til at udvikle centret.

Anette Krarup, stifter og udvikler i Generous, fortæller: ”Centret har, som det er i dag, ikke den nødvendige volumen, som gør det velfungerende. Det er svært at leje butikkerne på 1. sal ud, og der mangler flow i den måde bygningen oprindeligt er opført, så min opgave er at kigge på det sammen med bygherre og se på det samlede billede. Hvad mangler der i byen, hvad er muligt, og hvad kan vi samarbejde med kommunen om at udvikle? Vi kigger selvfølgelig på, hvad der kan blive en god case – både for os og for byen. Vi skal have motivationen og visionen på plads for bygherren og kommunen. Kommunen skal føle sig tryg ved, at borgerne også synes, det er en god idé. Vi gør, hvad vi kan for at sikre det rigtige afsæt.”

”Derfra skal det hele selvfølgelig gøres synligt med de rigtige tegninger og al den faglighed, det kræver. Det er ikke nogen nem proces, og den rigtige viden skal på banen på de rigtige tidspunkter. Det kræver, at vi får sat det rigtige hold. Der er også håndteringen af alle dem, der er i bygningen. Der skal være transparens omkring processen, og det kræver klar kommunikation, så de ved, hvad der skal ske. I Generous har vi et klart værdisæt, der handler om at give noget tilbage. Vi ønsker at bidrage positivt til den tid, vi lever i, og den tid, der kommer, hvor vi ikke har endeløse ressourcer og plads.” siger Anette Krarup.

”Min inspiration kommer mange steder fra, men ganske tit fra det sted, vi udvikler. Vi starter indefra og ud. Arkitekterne kommer med visuel inspiration – også fra udlandet – men min inspiration kommer fra det sted, jeg er – og så selvfølgelig fra mine mange års erfaring.”

”Et af de steder, som jeg kommer til at tænke på, når vi snakker inspiration i forhold til Tinghaveriet og de muligheder, som er på taget, er Salling ROOFTOP, som jo er et dejligt sted, som er meget velbesøgt af både århusianerne, men også af turisterne, som går derop og får et kig ud over byen. Jeg ser et oplagt potentiale i at udnytte toppen på det gamle bycenter meget bedre end man gør i dag” slutter Anette Krarup.

Et kig ned til det grønne miljø på Salling Rooftop, 2023

Hvornår begynder der at ske noget?

Der arbejdes allerede intenst i kulissen med beregninger og analyser, som foretages af ingeniører og eksperter på en lang række områder. Før vi kan bygge, skal den nye lokalplan vedtages, og vi håber, at vi i løbet af 2024 har en endelig godkendt lokalplan.

Herfra starter selve projekteringen – dvs. det detaljerede tegnearbejde, som vores entreprenører kan bygge efter. Selve byggeprocessen skal planlægges nøje, så vi sikrer, at vi tager mest muligt hensyn til butikker og naboer. Det betyder, at byggeprocessen kommer til at strække sig over et par år.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på info@tinghaveriet.dk